Wirtum SPHERA™

Biorezonanciás stresszoldó és
elektroszmog mentesítő készülék

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a WIRTUM Bt. által üzemeltetett honlapon történő vásárlás során alkalmazandók.

A WIRTUM Bt.-vel kapcsolatos információk az Impresszum menüpont alatt érhetők el.

A honlapon történő vásárlással, a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A honlap felülete magyar és angol nyelven elérhető, megrendelést magyar és angol nyelven lehet leadni.

 

1. Regisztráció

1.1. A honlapon bárki ingyenesen regisztrálhat.

1.2. A honlapon történő vásárlásra a honlapon történő regisztrációt és bejelentkezést követően kerülhet sor (Menüpontok: Regisztráció, Bejelentkezés).

1.3. A regisztráció sikerességéről a WIRTUM Bt. automatikus visszaigazoló e-mailt küld a megadott e-mailcímre.

1.4. A regisztráció törlését az info@wirtum.com címre történő levél küldésével lehet kérni.

 

2. Megrendelés, vásárlás folyamata

2.1. Termék kiválasztása

A honlapon a Kezdőlap/ Vásárlás menüpontra történő kattintással lehet megtekinteni a megrendelhető termékeket.

Amennyiben egy termék nincs készleten és az adott időszakban nem lehet megvásárolni, úgy a terméket nem lehet Kosárba tenni. Ezt a halványzöld színű Kosár jelzi. Amennyiben a termék megvásárolható, készleten van, azt a zöld színű Kosár jelzi.

Az egyes termékképekre kattintással a termékekkel kapcsolatos tájékoztatók érhetők el. A termékinformációkat tartalmazó termékoldalon amennyiben a termék nincs készleten, úgy azt az „ez a termék jelenleg nincs készleten” kiírás jelzi, amennyiben pedig készleten van, úgy látható a termék ára és a Kosár is.

A termék kiválasztása a szín és mennyiség megadását követően, a „Kosárba” gomb megnyomásával történik.

 

2.2. Kosár (Összefoglalás)

A termék kiválasztását követően a Kosár tartalma megtekinthető.

A termék mennyisége itt módosítható, a kiválasztott termék törölhető.

Amennyiben a vásárló rendelkezik kedvezményre jogosító kuponnal, úgy annak számát akár a Kosár (Összefoglalás) szakaszban, akár a Fizetés szakaszban a „Kuponok” mezőbe történő beírásával megadhatja.

Egy vásárlás alkalmával több terméket is meg lehet rendelni a „Vásárlás folytatása” gombra történő kattintással.

 

2.3. Bejelentkezés

A vásárlás a „Fizetés” gombra történő kattintással folytatódik.

Amennyiben a vásárló még nem jelentkezett be a honlapra, úgy a következő szakaszban regisztrálhat vagy ha már regisztrált felhasználó, bejelentkezhet (felhasználó nevének és jelszavának beírásával).

 

2.4. Cím

A vásárló megadja a termék kézbesítésének címét. Amennyiben a szállítási cím és számlázási cím nem egyezik, úgy a számlázási címet is fel kell tüntetni.

A vásárlónak lehetősége van megjegyzést tenni a kiszállításhoz.

 

2.5. Szállítás

A vásárló kiválasztja a szállítási módot. (A WIRTUM Bt. tájékoztatja a vásárlót, hogy jelenleg a DPD futárszolgálattal áll szerződéses viszonyban, így a termékek kiszállítása kizárólag a DPD futárszolgálattal történik.)

A menüpontban a szállítási idő és a szállító cég neve is megjelenik.

A fizetés menüpont eléréséhez a vásárlónak el kell fogadnia az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

 

2.6. Fizetés

A Kosár tartalma megjelenik, amelyet a vásárló áttekinthet.
A vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:

A) elektronikus banki fizetés,

B) fizetés B-payment rendszerében

A vásárló a rendelést megerősíti.

 

2.7. Visszaigazolás

A megrendelés leadását követően a WIRTUM Bt. a megadott e-mail címre visszaigazolást küld a vásárlónak a megrendelt termékkel kapcsolatban.

Amennyiben a visszaigazolás a vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vásárlóhoz, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

2.8. Megrendelés

A WIRTUM Bt. azt követően intézkedik a termék kiszállításáról, hogy a megjelölt díj a WIRTUM Bt. visszaigazoló e-mailben megjelölt bankszámlájára megérkezik.

A termék vételárának megfizetését követően a WIRTUM Bt. visszaigazoló e-mailt küld a vásárló részére, amelyben tájékoztatja a vételár megfizetésének megtörténtéről.

Az egyes megrendelésekhez egyedi iktatási azonosítószám tartozik.

A rendeléshez tartozó számla a csomag részeként került megküldésre.

A vásárló a díj megfizetéséig – a vásárlás bármely szakaszában – javíthatja az adatbeviteli hibákat (pl. rossz mennyiség, szállítási cím). Amennyiben a vásárló a díj megfizetését követően észleli a leadott megrendelés hibáját, azt 1 napon belül jeleznie kell a WIRTUM Bt. felé.

 

3. A honlapon feltüntetett árak, költségek

3.1. A termékek ára tartalmazza az Áfát.

A termékek ára tartalmazza a kiszállítás és csomagolás díját is.

3.2. A megrendelés teljesíthető forintban vagy euróban, a vásárló választása szerint.

Az Euró és Forint közötti átváltási arányt a WIRTUM Bt. határozza meg. A jelenleg alkalmazott arány: 1 Ft/ 1 Euró = 0.003217.

 

4. Szállítás

4.1. A megrendelt termék személyesen nem vehető át, a termék átvétele kizárólag futárszolgálat útján történik.

4.2. Szállítás az alábbi országokba kérhető:
 

Anglia Görögország Németország
Ausztria Hollandia Olaszország
Belgium Horvátország Portugália
Bulgária Írország Románia
Csehország Lengyelország Spanyolország
Dánia Lettország Svédország
Észtország Litvánia Szlovákia
Finnország Luxemburg Szlovénia
Franciaország Magyarország

 

4.3. A WIRTUM Bt. a megrendelt terméket a termék díjának megfizetésétől számított legkésőbb 30 napon belül leszállítja.

A WIRTUM Bt. tájékoztatja a vásárlót, hogy az átlagos szállítási idő általánosságban a kifizetés napjától számított 3-8 munkanap.

(A kifizetés napja az a nap, amikor a termék díja a WIRTUM Bt. megadott bankszámlájára megérkezik.)

4.4. Ha a küldemény kézbesítése első alkalommal nem jár sikerrel, a futárszolgálat erről írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a vásárlót. A futárszolgálat a következő munkanapon ismét megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen, a vásárlónak még lehetősége nyílik arra, hogy a második írásbeli értesítő elhelyezése utáni hét (7) napon belül a futárszolgálattal telefonon megbeszéljen egy harmadik időpontot (véghatáridő), amikor átveheti a küldeményt.

 

5. Felelősség

5.1. A vásárló saját felelősségére használhatja a honlapon keresztül megrendelt termékeket. A WIRTUM Bt. nem felel a termékek használatával kapcsolatos károkért (kivéve: szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség).

5.2. A WIRTUM Bt. kijelenti, hogy a termékek nem minősülnek sem gyógyászati segédeszköznek, sem gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménynek, a termékek gyógyászati célra nem alkalmasak.

 

6. Szerzői jogok

6.1. A honlapon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt álnak. A honlap tartalmának felhasználása a WIRTUM Bt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

 

7. Tájékoztató elállási jogokról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

7.1. Elállási jog

A vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán vagy e-mail útján) a következő címre: WIRTUM Bt.; 1172 Budapest, Jászapáti utca 3.; info@wirtum.com. Ebből a célból a vásárló felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti elállási nyilatkozat-mintát is.

A vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

7.2. Az elállás joghatásai

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a WIRTUM Bt. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A WIRTUM Bt. a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A vásárló köteles a WIRTUM Bt. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének költségeit a vásárló viseli.

A vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

8. Tájékoztató kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

8.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a vásárló a kellékszavatossági jogával?

A vásárló a WIRTUM Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a vásárló kellékszavatossági igénye alapján?

A vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a WIRTUM Bt. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló kellékszavatossági igényét?

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

A vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a vásárló fogyasztó, kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A vásárló a vállalkozással (WIRTUM Bt.) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a WIRTUM Bt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló - választása szerint - a „Kellékszavatosság” pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a WIRTUM Bt. jótállásra köteles.

A jótállás időtartama 1 év. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásának napján kezdődik.

A vásárlót milyen jogok illetik meg jótállás alapján?

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a vásárló:

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok a „Kellékszavatosság” és „Termékszavatosság” pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

9. A fogyasztói jogok érvényesítése

9.1. Panasz

A fogyasztó a panaszát a WIRTUM Bt. székhelyén (1172 Budapest, Jászapáti utca 3.) vagy a +36 1 633-3674 telefonszámon szóban, továbbá az info@wirtum.com e-mailcímen, illetve a WIRTUM Bt. székhelyére címezve (1172 Budapest, Jászapáti utca 3.) postai úton írásban teheti meg.

A WIRTUM Bt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WIRTUM Bt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a WIRTUM Bt. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a WIRTUM Bt. indokolja.

 

9.2. Békéltető Testület

Illetékes testület:

- Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;

- A Vállalkozás székhelye szerint: Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel.: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).
 

Bővebb információ: http://www.bekeltetes.hu/

 

9.3. Fogyasztóvédelmi hatóság

Illetékes hatóság:

- Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;

- A Vállalkozás székhelye szerint: Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.).

_______

 

 

 

Tekintse meg Készülékeinket
3 féle faburkolat közül választhat

Ingyenes házhozszállítás
26 európai országba

1 éves termékgarancia

Bankkártyás és átutalásos
fizetés támogatása