Wirtum SPHERA™

Biorezonanciás stresszoldó és
elektroszmog mentesítő készülék

Adatvédelmi Tájékoztató

 
Frissítve: 2015.10.31.
 
Az Adatkezelő a http://wirtum.com/ honlapra (a továbbiakban: honlap) látogató, regisztráló, honlapon keresztül vásárló, továbbá hírlevelet igénylő személyek, (látogató, regisztráló, vásárló együttesen, vagy külön-külön a továbbiakban: érintett) személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.
 

 
    I. Általános szabályok

      1. Az adatkezelő
 
WIRTUM BioKibernetikai Fejlesztő Betéti Társaság
Rövidített cégnév: WIRTUM Bt.
Székhelye: 1172 Budapest, Jászapáti utca 3.
Cégjegyzékszáma: 01-06-788044
a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei: e-mail: info@wirtum.com; tel.: +36 1 6333 674

 
      2. Az adatkezelés jogalapja
 
Jogi háttér
 
Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel.
 
Adatkezeléshez történő hozzájárulás
 
Amennyiben az érintett a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) II., III.1., IV.1., V.1. pontjaiban meghatározottak szerint jár el, az érintett a jelen Tájékoztatót elfogadja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.
 
Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott, teljes körű és félreérthetetlen hozzájáruló nyilatkozatának minősül.
 
Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

 
      3. Technikai adatok, cookie-k, IP-cím
 
A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

A honlap az alábbi cookie-kat használja:
- ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek,
- állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva két év múlva kerülnek törlésre.
 
A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.
 
A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 
      4. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése
 
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során
- gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
- védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 
      5. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 
Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + Áfa.
 
Az érintett a kérelmét e-mailben az info@wirtum.com címre, levélben pedig a 1172 Budapest, Jászapáti utca 3. sz. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 30 napon belül írásban válaszol.

 
      6. Egyéb

A Tájékoztató módosításának lehetősége
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. Az érintett a honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Tájékoztatót. A Tájékoztató utolsó módosításának idejét a „Frissítés” sor jelzi.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatok kezelése, feldolgozása során.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személynek nem adja át.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 
    II. Látogatókra vonatkozó rendelkezések
 
A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.
A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.
 

 
    III. Regisztráló személyekre vonatkozó rendelkezések

      1. Adatkezeléshez történő hozzájárulás

A honlapon történő regisztrációval az érintett elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat. 

 
      2. A kezelt adatok köre

a) név
b) cím (szállítási és számlázási), ország
c) e-mail cím
d) születési idő (nem kötelező)
e) telefonszám

 
      3. Az adatkezelés célja, időtartama
 
a) tájékoztatás nyújtása termékekről, szolgáltatásokról,
b) tájékoztatás nyújtása marketing akciókról,
c) gazdasági kimutatások, statisztikák és piaci elemzések készítése,
d) üzleti kapcsolattartás.

 

Az Adatkezelő az érintett adatait a jelen pontban meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig, de legkésőbb az adat felvételétől számított 5 évig kezeli.
 
Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.  

 

 
      IV. Vásárlókra vonatkozó rendelkezések

    1. Adatkezeléshez történő hozzájárulás

A honlapon keresztül történő vásárlással (megrendelés leadásával) az érintett elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.

 
    2. A kezelt adatok köre

a) név
b) cím (szállítási és számlázási), ország
c) e-mail cím
d) születési idő (nem kötelező)
e) telefonszám
f) cégnév (nem kötelező)
g) adószám (nem kötelező)
h) szállítási mód kiválasztása
i) kuponkód (nem kötelező)
j) megrendelt termék
k) fizetés módja

 
    3. Az adatkezelés célja, időtartama
 
a) megrendelés lebonyolítása,
b) tájékoztatás nyújtása termékekről, szolgáltatásokról,
c) tájékoztatás nyújtása marketing akciókról,
d) gazdasági kimutatások, statisztikák és piaci elemzések készítése
e) üzleti kapcsolattartás.
 
Az Adatkezelő az érintett adatait a jelen pontban meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig, de legkésőbb az adat felvételétől számított 5 évig kezeli.
 
Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

 

 
      V. Hírlevél küldés

    1. Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket küld az info@wirtum.com e-mail címről azok számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett hozzájárulásukat adták.

A hírlevél küldéséhez való hozzájárulást a honlapon az új felhasználó regisztrációja során a „Hírlevél feliratkozás” opció bejelölésével, vagy a főoldalon elhelyezett „Hírlevél” doboz email címmel való kitöltésével lehet megadni.

Az érintettek az info@wirtum.com e-mail címre küldött levélben, illetve a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhatnak a hírlevélről.

 
    2. A kezelt adatok köre

a) e-mail cím

 
    3. Az adatkezelés célja, időtartama
 
a) tájékoztatás nyújtása termékekről, szolgáltatásokról,
b) tájékoztatás nyújtása marketing akciókról.
 
Az Adatkezelő az érintett adatait a jelen pontban meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig, de legkésőbb az adat felvételétől számított 5 évig kezeli.
 
Leiratkozás esetén az Adatkezelő az érintett adatait nyilvántartásából haladéktalanul törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl.

 

 

 

Tekintse meg Készülékeinket
3 féle faburkolat közül választhat

Ingyenes házhozszállítás
26 európai országba

1 éves termékgarancia

Bankkártyás és átutalásos
fizetés támogatása